Aktualitet

Tokat e zëna, 540 pronarë përfitojnë kompensimin

21:00 - 23.04.19 Gazeta Shqiptare

Rreth 540 pronarë që u është zënë toka nga ndërtimet pa leje do të përfitojnë kompensimin për pronën. Lista është publikuar nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, ku mësohet se pronarët duhet të plotësojnë formularin-tip. Subjekti apo përfaqësuesi i tij me prokurë duhet të paraqesë pranë ATP-së Tiranë kërkesën-tip, që i vihet në dispozicion nga grupi i punës pranë ATP-së, të plotësuar sipas rubrikave. Në listën e dokumenteve është dëshmia e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil. Agjencia e Trajtimit të Pronave ka publikuar kartelën informative, ku të gjithë personat që presimin kompensimin mund të marrin informacion në lidhje me dokumentet që duhet të dorëzojnë, afatet dhe vlerën e kompensimit.
Pranimi i kërkesave
Procesi i regjistrimit apo pranimit të kërkesave për kompensim fillon 5 ditë pas datës së njoftimit publik. Me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të ATP-së ngrihet grupi i punës për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave, me objekt shpërblimin e pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimet informale dhe shpërndarjen e fondit përkatës. Grupi i punës brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës për kompensimin e pronës kryen verifikimet e duhura. Drejtori i përgjithshëm i ATP-së, brenda 30 ditëve nga data e përfundimit të procesit të verifikimit nga grupi i punës nxjerr vendimin me emrat e subjekteve që përfitojnë nga kompensimi dhe urdhëron publikimin e listës së subjekteve që kompensohen. Gjithashtu, ai njofton edhe aplikantët që nuk përfshihen në listën e subjekteve që kompensohen, duke përcaktuar arsyet e mospërfshirjes.Dokumentet

1. Kërkesa për kompensim sipas formatit-tip, e cila plotësohet në ATP.
2. Dëshmia e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil.
3. Prokura e posaçme, e nënshkruar nga të gjitha subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të tyre.
4. Vërtetim i lëshuar nga banka e nivelit të dytë për hapjen e llogarisë bankare në emër dhe për llogari të subjektit përfitues, ku përcaktohet edhe numri i llogarisë bankare ku do të transferohet vlera financiare e përfituar.
5. Mandatpagesa që vërteton pagimin e tarifës së shërbimit.
6. Dokument identifikimi.

Lista

TRANE OSMAN DISHA
PERPARIM SULEJMAN DISHA
SHQIPE SULEJMAN DISHA
MAJLINDA SULEJMAN DISHA
LLAMBI STAVRI JORDANI
LIVAN QOSJA
MYZEJEN KRASNIQI
FATIME KRASNIQI
SKENDER KRASNIQI
ISMETE KRASNIQI
BEDRIJE KRASNIQI
QEMAL KRASNIQI
XHEVAHIR KRASNIQI
IKBAL QOSJA
TOMORR QOSJA
RASIM QOSJA
HAXHIRE QOSJA
LUIZA QOSJA
ILIRJAN QOSJA
AGRON QOSJA
LLAMBI SIMON BULI
VEZIKO HEKURAN HASA
HIDAJETE VEHBI GARUNJA
DALLANDYSHE VEHBI ISUFAJ
MIMOZA VEHBI HASA
ELENI VEHBI MAVRAQI
SHQIPE VEHBI SELIMAJ
ENKELEJDA VEHBI MUSAJ
NAILE VEHBI HASA
IBRAHIM TOPTANI
LILJANA SHERIF SHTINO
ILONA VASIF ZISO
VIVIANA PETRIT TOPTANI
QAMIL HYSEN BIÇAKU
GJINOVEFA MUSTAFA BIÇAKU
NERAIDA HYSEN TAUSHANI
LUM-MIR SHERIF FRASHERI
RITA SHERIF FRASHERI
MEHMET SEBAUDIN DERVISH BIÇAKU AHMET SHYQERI DERVISH BIÇAKU EVELINA PETRIT QYQJA
SEFEDIN SHYRI BIÇAKÇIU
REFIK PETRIT TOPTANI
SAIDE PAJOVA
ZYBA MUSAJ
FATMIR BESNIKU(KOPILI)
ENGJELLUSHE IBRAHIM SHENGJERGJI
ZYHRA GRECA
MAKBULE ZENELHOXHA
HYSEN VELENICA
HIQMETE LABINOTI
EDISON VELENICA
SHEFQET TUXHARI
ILIRJANA STAFA
MARIA JORGO
ARTUR MEZINI
KRENAR MEZINI
SAIDE PAJOVA
ZYBA MUSAJ
FATMIR BESNIKU(KOPILI)
ENGJELLUSHE IBRAHIM SHENGJERGJI
ZYHRA GRECA
MAKBULE ZENELHOXHA
HYSEN VELENICA
HIQMETE LABINOTI
EDISON VELENICA
SHEFQET TUXHARI
ILIRJANA STAFA
MARIA JORGO
ARTUR MEZINI
KRENAR MEZINI
SAIDE PAJOVA
ZYBA MUSAJ
FATMIR BESNIKU(KOPILI)
ENGJELLUSHE IBRAHIM SHENGJERGJI
ZYHRA GRECA
MAKBULE ZENELHOXHA
HYSEN VELENICA
HIQMETE LABINOTI
EDISON VELENICA
SHEFQET TUXHARI
ILIRJANA STAFA
MARIA JORGO
ARTUR MEZINI
KRENAR MEZINI
SAIDE PAJOVA
ZYBA MUSAJ
FATMIR BESNIKU(KOPILI)
ENGJELLUSHE IBRAHIM SHENGJERGJI
ZYHRA GRECA
MAKBULE ZENELHOXHA
HYSEN VELENICA
HIQMETE LABINOTI
EDISON VELENICA
SHEFQET TUXHARI
ILIRJANA STAFA
MARIA JORGO
ARTUR MEZINI
KRENAR MEZINI
THEMISTOKLI BEBI
MAKBULE QAZIM BALA
MUSA MUSTAFA XHEPA
ISMET RIZA XHEPA
NURI RIZA XHEPA
ILIRIANA MUSA BASHA
LUAN SULEJMAN STRINGA
XHEMAL QAZIM XHEPA
REZAR RIZA XHEPA
AIDA MAUSA MEÇA
RAJMONDA VELI KASMI
ZENEPE QAZIM ZALLA
OMER AZMI STRINGA
ARBEN AGRON STRINGA
ERVIN MUSTAFA LAMÇJA
GLADIOLA AGRON STRINGA(DAKLI)
LILJANA MUSTAFA LAMÇJA(BIÇOKU)
LUMNIJE ZIJA LUNIKU(MUÇA)
MERITA MUSTAFA LAMÇJA(DURO)
PRANVERA AZMI HAMZAJ(STRINGA)
VJOLLCA ZIJA LUNIKU
BENON MUSTAFA LAMÇJA
BRIKENA SEZAI HAXHIADEMI(BAXHAKU)
ALEMSHA AZMI BOLLANO(STRINGA)
DALIP KADRI BAKALLI
FATUSH BAKALLI
NASHIFER BAKALLI
MELEQ BAKALLI
KADESHE BAKALLI
MUSA BAKALLI
SHEJNAZ BAKALLI
BURBUQE BAKALLI
DRITAN SADIK ÇENGELI
MAHMUD DALIP XHANI
AMARILDO AGRON ZABELI
KEIDA AGRON ZABELI
KLEVIS AGRON ZABELI
SHPETIM NAZMI SKILJA
TOMOR YMER SAMARXHIU
AVNI YMER SAMARXHIU
LIVIA KASTRIOT ZABELI
LEDIO KASTRIOT ZABELI
KASTRIOT HYSNI ZABELI
BUJAR HYSNI ZABELI
EGLANTINA HYSNI ZABELI
SHPRESA HYSNI ZABELI
ARJANA HYSNI ZABELI
PLATON HYSNI ZABELI
ELIDA HYSNI ZABELI
FERDINANT SULEJMAN MURATI
HATIXHE SULEJMAN KAFEXHIU
VIOLLCA SULEJMAN DHEFTO
DASHAMIR(ZIJA) RIZA LUNIKU
ELISABETA SURJA XHIXHA
FLORA RAMAZAN BALZA
HYQMET RIZA LUNIKU
MILI(XHEMILE) RIZA LUNIKU
SHAZIME MUSTAFA LUNIKU
SURJA SHERIF XHIXHA
ERVIN MUSTAFA LAMÇJA
LILJANA MUSTAFA LAMÇJA(BIÇOKU
LUMNIJE ZIJA LUNIKU(MUÇA)
MERITA MUSTAFA LAMÇJA(DURO)
VJOLLCA ZIJA LUNIKU
AHMET HAJDAR ISAJ
LINDITA SURJA XHIXHA
ABDURRAHMAN LUNIKU
BENON MUSTAFA LAMÇJA
SEIT LUNIKU
SELIM LUNIKU
NEXHATIJE QAFA
SHAQIR RIZA LUNIKU
FERIT BEHXHET LUNIKU
SYPHIJE BEHXHET DYLGJERI
KUME LUNIKU
BASHKIM BEHXHET LUNIKU
BURBUQE HAJDAR SHTRAZA
VJOLLCA HAJDAR SELITA
HATIXHE HAJDAR BAJRAKTARI
LINDITA KUJTIM AGOLLI
BESA KUJTIM ISAJ
VALTER ZEQIR HOXHA
PRANVERA ALUSH BALZA
IKBAL ALUSH BALZA
ENGJELLUSHE ALUSH BALZA
FIQIRI ALUSH BALZA
ROVENA AGIM BALZA
ARLIND AGIM BALZA
HILMIJE KRYPA
FATOS LUNIKU
LAVDIJE DOMI
SAMI BEHEXHET LUNIKU
SUZANA MUSTAFA LUNIKU
ALFONC NUREDIN LUNIKU
AGIM NUREDIN LUNIKU
ANI KUJTIM HOXHA
MERLIN NEXHDET HOXHA
ANILA KUDRET HOXHA
AFERDITA YMER HASEQIU(HAXHIMUSAJ)
AGIM YMER HAXHIMUSAJ
ANILA MUSTAFA KATRO(SHOPI)
BURBUQE STRUGU
FERDINAND STRUGU
FLORINDA FUGA(STRUGU)
HATIXHE MUSTAFA SHOPI(KARKANAQE)
HEDIJE YMER HAXHIMUSAJ
LUMTURI FUGA(STRUGU)
MIMOZA MUSTAFA SHOPI(CEKA)
MIRELA MUSTAFA SHOPI
MYZEJEN STRUGU
SANIJE YMER BAKALLI(HAXHIMUSAJ)
ADRIAN DILAVER SEJDINI
BEKIM RIFAT KADIU
OMER AZMI STRINGA
ARBEN AGRON STRINGA
ERVIN MUSTAFA LAMÇJA
GLADIOLA AGRON STRINGA(DAKLI)
LILJANA MUSTAFA LAMÇJA(BIÇOKU)
LUMNIJE ZIJA LUNIKU(MUÇA)
MERITA MUSTAFA LAMÇJA(DURO)
PRANVERA AZMI HAMZAJ(STRINGA)
VJOLLCA ZIJA LUNIKU
BENON MUSTAFA LAMÇJA
BRIKENA SEZAI HAXHIADEMI(BAXHAKU)
ALEMSHA AZMI BOLLANO(STRINGA)
BURBUQE IBRAHIM HASEKIU
NIMETE IBRAHIM HASEKIU
MANUSHAQE RIFAT BUMÇI
ENGJELLUSHE RIFAT BUMÇI
FATBARDHA RIFAT BUMÇI
GAZMEND PETRIT HASEKIU
IBRAHIM PETRIT HASEKIU
ANDREA PETRIT HASEKIU
EDUART MUSA DUHANXHI
IRMA HAJRULLA MURATI
MEHMET HYSEN SHIJAKU
MERDIJE KAMBER DUHANXHI
SHEFQET KAMBER DUHANXHI
SHPRESA MUSA DUHANXHI
BURBUQE HYSEN XHEPA
QAZIM MUSA DUHANXHIU
HYSEN VELI GJATA
ISUF KAMBER DUHANXHIU
AGRON TEKI TELA
ANITA MASAR ALICKA
BULENT TEKI TELA
EDMOND TEKI TELA
FELATUN MAZLLEM KARAISKAJ
GJERAK MAZLLEM KARAISKAJ
HAJALI ISMAIL YPI
LAVDIJE SKENDER KALASA
NEBI ISMAIL SEFA
NESFIJE TEKI SELENICA(TELA)
SHAZIVAR MASAR KARAOSMANI
SHEGUSH MASAR KOSOVA
TEUTA SKENDER FOR A
XHANETA ISMAIL PRODANI
HENRIETA KADRI KUNGULLI
OMER AZMI STRINGA
ARBEN AGRON STRINGA
ERVIN MUSTAFA LAMÇJA
GLADIOLA AGRON STRINGA(DAKLI)
LUMNIJE ZIJA LUNIKU(MUÇA)
MERITA MUSTAFA LAMÇJA(DURO)
PRANVERA AZMI HAMZAJ(STRINGA)
VJOLLCA ZIJA LUNIKU
LILJANA MUSTAFA LAMÇJA(BIÇOKU)
BENON MUSTAFA LAMÇJA
BRIKENA SEZAI HAXHIADEMI(BAXHAKU)
ALEMSHA AZMI BOLLANO(STRINGA)
SHQIPONJA AGRON KUSI
DANJELA DURIM KUSI
GEZIM DURIM KUSI
KEJSI DURMI KUSI
HAMIDE RUSHEKU
NADIRE MYSLYM KELLEZI
AGIM EMIN MUCA
ILIR EMIN MUCA
LUCIE DOMA
REXHEP DOMA
SABRIJE DOMA
BUKURIE KOKONOZI
SULEJMAN KOKONOZI
MEHEMT ILJAZI
SULEJMAN ILJAZI
LINDITA DUSHMANI
ZHULIETA BESIM HARASANI
MUHAMET ISMAIL SHPATI
ARBEN BESIM SINA
OSMAN HYSEN KOKOLI
SKENDER ISMAIL SHPATI
KUJTIM ISMAIL SHPATI
QEFSERE ISMAIL ZHEGU
PETRIT ISMAIL SHPATI
VJOLLCA ISMAIL DUSHKU
FATMIRE ISMAIL VATHI
HYSEN OSMAN KOKOLI
DURIM OSMAN KOKOLI
ALMA OSMAN KOKOLI
BRIKENA OSMAN KOKOLI
HAXHI DERHEMI
HASAN DERHEMI
SANIE DERHEMI
MAKBULE DERHEMI
EDLIRA METANI
LINDITA BALLA (METANI)
NAILE METANI (DERHEMI)
ZAMIRA KLEMENDI(DERHEMI)
ARJAN DERHEMI
INDRIT DERHEMI
EVA TOCI (DERHEMI)
KUDRETE ELBASANI
IRMA SHEHAJ
ALBANA SELFO DEMI
ARMANDO SELFO MOSHO
BARDHYL MUMAJESI
MAKSIM MUMAJESI
MUBAREQ MUMAJESI
BAJRAM MUMAJESI
NAILE MUMAJESI
MIRJAN MUMAJESI
MILUKA MUMAJESI
EDMOND MUMAJESI
ELVIJE VOGLI
BASHKIM ARBANA
ISLAM ARBANA
ALDA TOPTANI
ARDIAN TOPTANI
FADIL TOPTANI
LUMTURI TOPTANI
MYNEVERE TOPTANI
VERA TOPTANI
XHULI TOPTANI
BARDHYL ABAZI
FATIME DEDJA
HATIXHE BALLA
HAZIZ ABAZI
KAJE MUMAJESI
KUMERI BALLA
MALIQ ABAZI
MUHARREM ABAZI
MUSA ABAZI
OSMAN ABAZI
RAZIJE RAUFI
SHEQERE ABAZI
SHERIFE ABAZI
VELI ABAZI
XHARIJE ABAZI
XHEMILE ABAZI
HAXHIRE BAKALLI
EDUART SALI BELIU
GANI ABDULLA BELIU
MERITA SALI BAKIU
RAMAZAN ABDULLA BELIU
DIANA ESAT CORAJ

ZHAKLIN ESAT BELIU
ZHENI ARBEN TREBICKA
LEIF ABDULLA XHAVID BALIU

MYZEJEN ABDULLA KAZAZI
MARIJE GJOVALIN MELO
IGLI ARQILE MELO
ENRI ARQILE MELO
THEMISTOKLI KOÇO TESHO
FLAMUR RAMAZAN HOXHA
YLLI NASIBI HOXHA
YLLI NASIBI HOXHA
ADNAN DIBRA
ARTAN DIBRA
ASTRIT TOPTANI
BIBIKA STAROVA
BONIN TOPTANI
DASHURI DIBRA
DRITA BOBRATI
ELDA KONOMI
ELISABETA TOPTANI
FUAT LIBOHOVA
GAZMEND DIBRA
GENCI DIBRA
HIRMA DIBRA
ILIR DIBRA
KADRI LIBOHOVA
LIMANE ORGOCKA
LUAN DIBRA
LULZIM TOPTANI
MELI KELLICI
NASIBE QOSE
NERMIN DIZDARI
RAHMI QORALIU
TEFTA BABAMETO
VERA HAKIU
XHIMI DIBRA
BEGLIJE RAMADAN KADRIU
VIKTOR THOMA GJERGJI
ILIRJAN BASHKIM ÇELÇIMA
ZOICA KOLI DAKA
LLAZAR LEKS PRIFTI
BEXHET QAMIL ÇADRI
ASTRIT NEZIR GJERANI
SHPETIM XHEMAL ADEMOVI
ILIA PETRO SIMOTA
ABDULLA VELI HOXHA
DERVSH SALI DUKA
RAKIP DERVISH DUKA
ATLIJE YLLI
BILAL BOGDANI
DIANA BEQIR BIBA
ELDA RAKIP BOGDANI
ELVI AGRON BOGDANI
ENIDA BOGDANI
FATMIR BOGDANI
RAMAZAN BOGDANI
RESHAT BOGDANI
SAIMIR KADRI BIBA
ENIDA BOGDANI
ELDA RAKIP BOGDANI
ELVI AGRON BOGDANI
ATLIJE YLLI
BILAL BOGDANI
DIANA BEQIR BIBA
FATMIR BOGDANI
RAMAZAN BOGDANI
RESHAT BOGDANI
SAIMIR KADRI BIBA
DESHIRA GREVA
HAJDAR ZELA
QEFSERE RUSHEKU
VJOLLCA VOKSHI
XHEVRIJE KATROSHI
ADILE JAHO
AGIM JAHO
EDMOND JAHO
FATMIRA DYRMYSHI (JAHO)
GEZIM JAHO
INDRIT JAHO
MUHAZES JAHO
NEXHMIJE JAHO
MIMI JAHO
AGRON SKENDERI

BASHKIM PINARI V.

IDA ISMET TAHIRI
GANI HYSEN LIKA
ALI SEL ZENELI
ALBAN HAXHI DOKU

RABIJE RIZA ALLA

FIQIRETE RIZA ALLA
ARTAN RIZA ALLA
FATMIR GANIMET DEVA
QIRJAKO DHIMITER DUKA
ALEKSANDER LLAMBI MISHA

ARBEN RASIM MUÇAJ
NIKOLL LONI STAMBOLLIU
BASHKIM KACA
EDMOND MEMA
MURAT IHSAN PODGORICA
SILVANA IHSAN PODGORICA
TAULANT IHSAN PODGORICA
XHEVDET QAZIM LIBOHOVA
ARIANA PILIKA
TAKUINA ADAMI
ARIANA PILIKA
TAKUINA ADAMI
ISMAIL ALI GJINI
ISMAIL ALI GJINI
ZYBER JASHAR ALLA
DHIMITER FANI LUNGARI
DHURATA KALTANI
HADIJE OSMANI
ISMETE KALTANI
ALMA GJELI
BUJAR OSMANI
BURBUQE ARUCI
ELMIRA HAJDARI
MUHAMED OSMANI
HEKTOR OSMANI
HELIDON OSMANI
NADIRE OSMANI
ALMA GJELI
BUJAR OSMANI
BURBUQE ARUCI
ELMIRA HAJDARI
MUHAMED OSMANI
HEKTOR OSMANI
HELIDON OSMANI
NADIRE OSMANI
FONDI BESA SH.A
ERALD BERHOMI
AISHE ARAPI
BURHAN ARAPI
DHURATA ARAPI
KADRI ARAPI
LEJLA ARAPI
SAIMIR ARAPI
LEFTERI SHKURTI
SABRI SHALA
MERITA JAVER SHALA
SABRI MYSLIM SHALA
MERITA JAVER SHALA
SABRI MYSLIM SHALA
URFI RUZHDI AGOLLI
BERNARD CAUSHAJ
EDUARD CAUSHAJ
YLLKA TALO
LIRI RISTA
NATASHA DEMIRI
ATHINAJA NDINI
VASILIKA MALAJ
NATASHA PETANI
KLAUDIA PETANI
ERVIS PETANI
SEDAT LIBOHOVA
SOFIE GJIKA
PJERETA ÇIKA
REFAT FRASHERI
HATIXHE ALI KRAJA

Shfaq Komentet (0)

Shkruaj nje koment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

* *