Ekonomi

ATP: 702 milionë lekë për 890 pronarë, formulari i aplikimit

14:30 - 04.09.19 Gazeta Shqiptare

Ornela Manjani – Agjencia e Trajtimit të Pronave hap procedurat për kompensimin e 980 pronarëve, që u është zënë toka nga ndërtimet pa leje. Pronarët duhet të shkojnë pranë ATP-së të plotësojnë formularin tip dhe të dorëzojnë gjashtë dokumente. Procesi i pranimit të kërkesave nis në 9 shtator. Fondi i vënë në dispozicion të pronarëve arrin në 702 milionë lekë. “Gazeta Shqiptare” publikon listën e plotë me pronarët që do të kompensohen në 12 qarqe. “Fillon procesi i pranimit të kërkesave për kompensimin e pronarëve të pasurive të paluajtshme, që preken nga ndërtimet informale, gjeneralitetet dhe të dhënat e të cilëve janë sipas VKM Nr.574, datë 28.08.2019. Procesi i pranimit të kërkesave të subjekteve përfituesve do të fillojë në datën 09.09.2019 dhe nuk do të jetë i kushtëzuar dhe i kufizuar në kohë. ATP-ja fton të gjitha subjektet e interesuara të paraqiten pranë zyrave të saj, në adresën Rruga ‘Muhamet Gjollesha’, Nr. 54, Tiranë, çdo ditë nga e hëna në të premte, për plotësimin e kërkesës për kompensim dhe dorëzimin e dokumenteve përkatëse”, -thuhet në njoftimin e ATP-së. Subjektet përfituese, kërkesa e të cilëve nuk është pranuar për mungesë dokumentacioni gjatë procedurave të mëparshme, kanë të drejtë të riaplikojnë. Këto subjekte nuk paguajnë tarifë shërbimi, nëse provojnë pagimin e saj gjatë aplikimit të mëparshëm.Aplikimi
Procesi i regjistrimit apo pranimit të kërkesave për kompensim fillon 5 ditë pas datës që Agjencia e Trajtimit të Pronave bën njoftimin publik. Me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të ATP-së ngrihet grupi i punës për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave me objekt shpërblimin e pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimet informale dhe shpërndarjen e fondit përkatës. Grupi i punës brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës për kompensimin e pronës kryen verifikimet e duhura. Drejtori i përgjithshëm i ATP-së brenda 30 ditëve nga data e përfundimit të procesit të verifikimit nga grupi i punës nxjerr vendimin me emrat e subjekteve që përfitojnë nga kompensimi dhe urdhëron publikimin e listës së subjekteve që kompensohen. Gjithashtu, ai njofton edhe aplikantët që nuk përfshihen në listën e subjekteve që kompensohen, duke përcaktuar arsyet e mospërfshirjes. Subjekti apo përfaqësuesi i tij me prokurë duhet të paraqesë pranë ATP-së, Tiranë, kërkesën tip që i vihet në dispozicion nga grupi i punës pranë AKKP-së, të plotësuar sipas rubrikave. Në listën e dokumenteve është dëshmia e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil. Sipas ligjit, për dëshmitë e trashëgimive të lëshuara nga gjykata për testamentin e bërë me akt noterial të sillet certifikatë familjare e personit për të cilin është lëshuar kjo dëshmi. Një tjetër dokument është prokura e posaçme, e nënshkruar nga të gjitha subjektet që përfitojnë kompensim. Në rastin e kërkesave individuale të secilit bashkëpronar apo të një pjese të tyre, për çdo aplikim të kryer paguhet tarifë shërbimi në vlerën 2 000 lekë, pavarësisht se i përket të njëjtës pasuri të paluajtshme.

Dokumentet

1. Kërkesa për kompensimin e pronës, sipas formatit tip, që i vihet në dispozicion nga ATP-ja.
2.Dëshmia e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil.
3.Prokura e posaçme, e nënshkruar nga të gjitha subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr vlerën financiare në emër të tyre.
4.Vërtetimi origjinal, i lëshuar nga një bankë e nivelit të dytë për hapjen e llogarisë bankare në emër dhe për llogari të subjektit përfitues, ku përcaktohet edhe numri i llogarisë bankare (IBAN), ku do të transferohet vlera financiare e përfituar.
5.Fotokopje e dokumentit të identifikimit.
6.Mandatpagesa që vërteton pagimin e tarifës së shërbimit në vlerën 2 000 lekë.

Emër Mbiemër
GEZIM GRORI
BEQIR HUSHA
FERIDE HUSHA
HATLIJE ILJAZI
MIRUSHE RECI
RUKIJE PLUMB I(HUSHA)
SHEFQET HUSHA
ORION HOXHA
ZANA ÇARÇANI
BENIAMIN ÇARÇANI
HILDA FRASHERI
BUJAR FERHATI
VJOLLCA FERHATI
FAHRI ALLUSHI
BEQIR HUSHA
FERIDE HUSHA
HATLIJE ILJAZI
MIRUSHE REÇI
RUKIJE PLUMBI (HUSHA)
SHEFQET HUSHA
ARDIAN DERHEMI,
BEDRIJE DERHEMI,
BESNIKE DERHEMI,
Hyrije Derhemi,
IGLIMONDA DERHEMI,
LIRIJE DERHEMI,
NAZMI DERHEMI,
NURIJE DERHEMI,
OSMAN DERHEMI,
QANIJE DERHEMI,
RIDJAN DERHEMI,
SEMIHA DERHEMI,
MYRTEZA GJASHTA
FATIME KETA
GANI PINARI
HAMIDE KUSI
NURI PINARI
FITNETE KUKALESHI
SABRI PINARI
NAZMI PINARI
DEMIR PINARI
YMER PINARI
ISMAIL PINARI
IBRAHIM PINARI
BAHRI PINARI
SADIK PINARI
ISHE PINARI
MEDIHA PINARI
FATMIRA PINARI
HAMID PINARI
NAZMIE KRISTANI
ALEKSANDER DOMA
MERITA KALEMI
XHAVIT FUGA
BASHKIM FUGA
FUAT FUGA
HAMIDE DOKA
ASTRIT FUGA
EVELINA HOTI
ARBEN ALLAMANI
FLORINDA ALLAMANI
REZART ALLAMANI
FITNETE PINARI
SAIMIR PINARI
LINDITA ALLA
LULZIM PINARI
AGRON PINARI
MIMOZA ILJAZI
XHUVANE PINARI
VJOLLCA META
ARBEN PINARI
ANILA BRAHJA
FLAMUR PINARI
GENTIAN PINARI
VALDETE EMIRI
BUJAR KRESHPA
AIDA FUGU
FATBARDHA QOSJA
MIRANDA FUGU
SHPRESA QOSJA
AHMET PAZARI
DONIKA KAZAZI
EDMOND TARTARI
ELMOZA GORJA (BAKALLI)
ENGJELL KAZAZI
ESAT PAZARI
FATBARDHA RAMA
HIQMET PAZARI
KADRI PAZARI
LILIANA PAZARI
LIRIJE BAKALLI
MIRJANA PAZARI
MUHAREM PAZARI
NDRICIM KAZAZI
NERMIN LUZI
PRANVERA BAKALLI
QERIME BAKALLI
RAJMONDA BAKALLI
RIZA TARTARI
VIOLETA KAZAZI
ZANA SHIMA
ZENEPE HAXHIRAJ(HALLUL)
ZEQINE CACI
MIMOZA ISAJ
FATOS SHEMSIU
ROZANA PUSTINA
BUKURIE SHKUPI
EVA GJELI
MANJOLA GJELI
LINDITA DASHI
MIRVJENA GJELI
ENIS GJELI
FITNET TAMBURI
ELMA MATI
VJOLLCA GJELI
AGIM PUSTINA
REBEKA DOLLANI
SULEJMAN SHEMSIU
GERT GJELI
ARJAN GJELI
XHELADIN GJELI
AIDA KURANI
FIQIRETE GJELI
SIRI PETRELA
EDVAR AGALLIU
AIDA VISARI
GENC JASA
ANI JASA
ALIDE JARECI
SIRI PETRELA
EDVAR AGALLIU
AIDA VISARI
GENC JASA
ANI JASA
ALIDE JARECI
SIRI PETRELA
EDVAR AGALLIU
AIDA VISARI
GENC JASA
ANI JASA
ALIDE JARECI
ROBERT DAKO
VIKTORIA RULI
DIANA HOXHA
MBIVENDOSJE
SADIK HIDI
EDMOND HIDI
ZYBER DONA
SADIJE DONA
IKBAL ADEMI (DONA)
HAMID DONA
FADIL DONA
LIRI FAJA
HASAN FAJA
HAMDI FAJA
DHURATA FAJA
ZYHRA SELMANI
QEMAL SELMANI
TEFTA RRAHMANI
SONER RRAHMANI
GENCI HAXHIALIU
EDIJE DERHEMI
FLAMUR HAXHIALIU
PELLUMB HAXHIALIU
SHERIME HAXHIALIU
VIOLETA KUMANAKU
VERUSHE BLIDO
ARSIM ZEQJA
BAFTJAR ZEQJA
ORSON SULA
VALBONA SPAHIU
ARTAN MALO
GAZI MALO
TOMORR AGOLLI
JURISAN VATHI
PETRIT SEREZI
FERDINAND RRAHMANI
VEHBI AGOLLI
AGRON SALLMONE
ANDREA SALLMONE
SHKELQIM BEJDOLLARI
GANI SALLMONE
MAJLINDA SALLMONE
BUJAR ALLA
SEMIHA MARA
FIQIRETE ÇALI
NEXHMIJE SHEHI
SUZANA ISMAILAGA
LULJETA BIBA
ÇLIRIM ALLA
HAJRIE ÇELA
FATOS ALLA
FATMIR ALLA
ARDIAN ALLA
KRYEGJYSHATA BOTERORE BEKTASHIANE
MBIVENDOSJE
LISA MATI(ARYA)
ANDUELA CIMA
BAFTISHA SHTISHI
BESIM SAUKU
ERVIN CIMA
FATBARDHA QINAMI
FERID SAUKU
FIQIRETE BEKTESHI
GEZIM SAUKU
HAXHI SAUKU
LIRIE AGA
NAZIE STERMASI
NIMETE DEMNERI
PETRIT SAUKU
QEFSERE SHILLOVA
SADIJE DERVISHI
SKENDER SAUKU
TIRE SALLAKU
BAKUSHE SAUKU
MBIVENDOSJE
MBIVENDOSJE
LULJETA KERCANI
NURI KERCANI
SHPRESA KERCANI
HAXHI MUCA
ARTAN MUCA
MAJLINDA MUCA
AGIM MUCA
MUSA XHEPA
HAXHI MUCA
FIQERETE SEFERI
MYZEJEN GRORI
NAIM HOXHA
LUTFI HOXHA
SAID HOXHA
ABDULLA XHAMETA
NIMETE CELA
GEZIM HYSA
LUAN MUMAJESI
SOKOL CELA
HATIXHE MUMAJESI
SILVANA KAIMI
JETMIRA HOXHA
ASTRIT KAIMI
FATMIR MUMAJESI
AISHE MUMAJESI
AGIM MUMAJESI
REXHEP KAIMI
ADELA LLAGAMI
AISHE BANA
ALEKSANDRA LLAGAMI
ARTUR LLAGAMI
BEHIXHE TAFAJ
BUKURIJE GJONAJ
EMINE THEMELI
ENVER LLAGAMI
ERVIN LLAGAMI
FERID LLAGAMI
IHSAN LLAGAMI
ISMET LLAGAMI
MIRNIE LLAGAMI
MYHIJIDIN LLAGAMI
MYHYRIE LLAGAMI
NEIM LLAGAMI
NEXHAT LLAGAMI
NEZAHET HOXHA
NYSRET LLAGAMI
RAZIJE MANEHASA
SADETE LLAGAMI
SHADIE SEFERI
SHPETIM LLAGAMI
VESIME SHEHU
ZYHRA DIBRA
HASAN TABAKU
MAHMUDIJE TABAKU
RUKIJE SKIFTERI
SADETE REÇI
ADNAN DIBRA
ARTAN DIBRA
ASTRIT TOPTANI
BIBIKA STAROVA
BONIN TOPTANI
DASHURI DIBRA
DRITA BOBRATI
ELDA KONOMI
ELISABETA TOPTANI
FUAT LIBOHOVA
GAZMEND DIBRA
GENCI DIBRA
HIRMA DIBRA
ILIR DIBRA
KADRI LIBOHOVA
LIMANE ORGOCKA
LUAN DIBRA
LULZIM TOPTANI
MELI KELLICI
NASIBE QOSE
NERMIN DIZDARI
RAHMI QORALIU
TEFTA BABAMETO
VERA HAKIU
XHIMI DIBRA
ADNAN DIBRA
ALTIN VRIONI
ARTAN DIBRA
ASTRIT TOPTANI
AURORA JEGENI (STAROVA)
BARDHYL HAKIRAJ
BONIM TOPTANI
DASHURI DIBRA
DRITA BOBRATI
ELDA KONOMI
ELISABETA TOPTANI
ESTERF STAROVA
FUAT LIBOHOVA
GAZMEND DIBRA
GENCI DIBRA
GRABONA VRIONI
HIRMA DIBRA
ILIR DIBRA
KADRI LIBOHOVA
LIMANE ORGOCKA
LUAN DIBRA
LULZIM TOPTANI
MARJETA HAKIRAJ
MELI KELLICI
NASIBE QOSE
NERMIN DIZDARI
NERVIN STAROVA
RAHMI QORALIU
SAIMIR VRIONI
TEFTA BABAMETO
TEUTA RECI
XHIMI DIBRA
AFERDITA VORPSI
ALDA KIKA
ARJETA PLESHTI
AVENIR KIKA
BARDHYL KIKA
FLUTURA KIKA
HALIL KIKA
KLEJDA KIKA
LIRI KIKA
LULZIM KIKA
SADETE KIKA
SOKOL KIKA
VERA KIKA
VJOLLCA KIKA
ESAT PAZARI
VIOLETA PAZARI
ESAT PAZARI
VIOLETA PAZARI
XHEMAL ZELIA
BASHKIM MARKU
XHEMILE MARKU
FIQIRETE CANAJ(MARKU)
SUZANA MURATAJ (MARKU)
AGRON MARKU
FESTIM MARKU
QEMAL MARKU
TRIFON MALO
REFIT KANTO
KUJDESE BALOSHI
SADIK ZOTAJ
HAJRUSH DACI
XHIRE HIDËRSHA
GJERGJ TANUSHI
KONGR.MOTRAVE EUKARISTISI MISIONARE TE
NUREDIN HALILI
ZEQINE PETRELA
MELANI PETRELA
FLORIDA PETRELA
REZARTA PETRELA
GJYLE PETRELA
EDMOND PETRELA
MIMOZA ALLIU
EVA PETRELA
ALBANA PETRELA
ISMAIL PETRELA
ILIR PETRELA
ASTRIT PETRELA
XHUVAN ÇAPI
HAZIS FJOLLA
SHERIF HALILI
SHERIF HALILI
XHEMAL MULLAHI
SHABAN CENAMERI
QEMAL HOXHA
HYSEN
ASTRIT BAHOLLI
MIRUSH BAHOLLI
SHERIF HALILI
SHERIF HALILI
RAMADAN LIPO
HAMIT LUSHA
SAIMIR LUSHA
AGIM MULLAYMERI
HALIM PEPKOLAJ
GEZIM LITA
MIGENA BRATI
ADIVIJE LITA
VALBONA ABAZI
FESTIME BERA
BESIM LITA
ALI FUÇIA
MARJETA HYKA
KUJTIM KLOSI
SUZANA MALIQI
NEVREZ GJYLBEGU
SUZANA MALIQI
NEVREZ GJYLBEGU
HAVA GJETA
ISMET GJETA
AVNI GJETA
FATMIRA DOSKU
NEXHMIJE HASA
LUMTURIJE KOÇI
VIKTORIJE KORECI
BASHKIM GJETA
ANXHELA GJETA
MARCELIANO GJETA
XHENIS GJETA
MAKSUT DOSKU
SHYQYRI DOSKU
DYLBERIJE KARAMUÇA
ZABIT DOSKU
FLORINA KARAMUÇA
SHPETIM DOSKU
BURBUQE ELEZI
LUZE BELBA
QAMILE GJETA
SAMI GJETA
AFERDITA GJETA
RRAHMAN GJETA
KRISTINA BOBRATI
RUDI BOBRATI
DORINA PANARITI
ALBAN BOBRATI
SHEFIKAT JAUPI
DIANA AGARAJ(KAPERCELLI)
EMINE KAPERCELLI
SULEJMAN KAPERCELLI
ISMETE QAFLESHI
THEMISTOKLI BEBI
IRFAN TOSKA
FETIJE MATISHI
AHMET MATISHI
RUZHDIJE ÇOPJA
MADRIT MATISHI
ANILA KUÇI
IMELDA ISAKU
RENATO MATISHI
FAHRIJE MATISHI
VJOLLCA QIRKO
LILJANA MATO
LILJANA MATO
YMER TABAKU
FATIME TABAKU
HYSNIJE TABAKU
HAMALIJE TABAKU
BARDHYLE TABAKU
NEXHMIJE TABAKU
EMINE TABAKU
GEZIM TABAKU
HAMIDE TABAKU
BURHAN TABAKU
NEXHAT TABAKU
MIRANDA TABAKU
SULEJMAN TABAKU
MARSEL TABAKU
ARIF GOGOFTI
NASHIFER CIMA(GOGOFTI)
NURIJE HAJRO(GOGOFTI)
BURBUQE TABAKU(GOGOFTI)
ARTA FEKOLLI(GOGOFTI)
QAZIBE NAZKA(GOGOFTI)
HYDAJET GJOLENA(GOGOFTI)
FEJZULLAH GOGOFTI
THANAS MILA
ROZETA GOGOFTI
MUSTAFA GOGOFTI
BAJRAM GOGOFTI
ILIR DAIU
SUZANA MATRAXHIU(ZALOSHNJA)
BARDHYL MATRAXHIU
SHKELQIM MATRAXHIU
ENGJELL MATRAXHIU
ZEGJINE DAIU
BLEGINA HADO(DAIU)
FATMIR DAIU
BESNIK DAIU
ARDIANA LUFTA(DAIU)
SAIBE KRYEMADHI(GOGA)
LEJLA KRYEMADHI(MARKU)
VJOLLCA KRYEMADHI
SUZANA MURATAJ
AGRON HAXHIHYSENI
EDUART HAXHIHYSENI
MAMICA GRABOCKA
NADA SKIKULI
REZARTA GRABOCKA
TAJAR QERFOZI
BARDHUL HAXHIHYSENI
BALLKYZ HAXHIHYSENI
FLORESHA HAXHIHYSENI
ARBEN HAXHIHYSENI
BARDHUL HAXHIHYSENI
BALLKYZ HAXHIHYSENI
FLORESHA HAXHIHYSENI
ARBEN HAXHIHYSENI
ABDYL SHABANI
XHEMALI SHABANI
AGRON TELA
BULENT TELA
EDMOND TELA
FELATUN KARAISKAJ
GJERAK KARAISKAJ
LAVDIJE KALASA
NEBI SEFA
NESFIJE SELENICA(TELA)
SHAZIVAR KARAOSMANI
SHEGUSH KOSOVA
SUHELA LIBOHOVA
TEUTA FOR A
XHANETA PRODANI
ANITA ALICKA
HAJALI YPI
ELIDA HASEKIU
FATMIR HASEQIU
HYSEN HASEKIU
LUAN HASEQIU
NIMETE HASEKIU
SHAHU HASEQIU
MIMOZA HASEKIU
VALENTINA HASEQIU
QAZIM HASEQIU
VERONIKA HASEQIU
LEONORA HASEQIU
MERITA HASEQIU
ARTA HASEQIU
ENEA HASEKIU
VJOLLCA HASEQIU
KLEVIN HASEKIU
ROBERT GAJDA
ARBEN BAKLLAMAJA
FATBARDHA LEKA
SHPRESA BARDHI
HILMI SHINGJERGJI
SHEMSI MANJANI
TEUTA MANJANI
SOKOL MANJANI
ILJAZ LLATJA
EDLIRA LLATJA
ERMIRA LLATJA
BOIKEN LEKA
FLORIANA LEKA
TRITAN KALO
LULZIM MOLLOHOLLI
SPARTAK BAKLLAMAJA
ISAVETA LEQEJZA
MIGEN GAJDA
ALFRED MUZHAQI
DASHAMIRA ÇENGELI
FLORIKA(GJEIRGJETA) MOLLOHOLLI
GENC MOLLOHOLLI
NADIRE MOLLOHOLLI
FATBARDHA LOLJA
HYSEN MOLLOHOLLI
ESMERALDA MOLLOHOLLI
LOLITA BUSHATI
RUZHDIE PEZA
XHAFER KARADAKU
ZYHA OSMANAJ
AGRON TELA
ANITA ALICKA
BULENT TELA
EDMOND TELA
FELATUN KARAISKAJ
GJERAK KARAISKAJ
HAJALI YPI
LAVDIJE KALASA
NEBI SEFA
NESFIJE SELENICA(TELA)
SHAZIVAR KARAOSMANI
SHEGUSH KOSOVA
TEUTA FOR A
XHANETA PRODANI
ANITA ALICKA
NESFIJE SELENICA(TELA)
DALLENDYSHE PERIHANA
FATIME HARJA
MUHAMET DAIU
PETRIT HARJA
ZHANETA MITARJA
FLUTURAKE HARJA
MEHMET SHYPHEJA
BESNIK SHYPHEJA
MERITA MUZHAQI(SHYPHEJA)
SHERIF SHYPHEJA
NAFTALIA DOKSANI
ZANA STATHI
LILJANA KELLIÇI
VERON DUMA
MELITA DUMA
LAZER PAPAJANI
VENEMIN JOSIFI
ANILA DEMIRI(JOSIFI)
ERNEST NASTO
NAFTALIA DOKSANI
ZANA STATHI
LILJANA KELLIÇI
VERON DUMA
MELITA DUMA
LAZER PAPAJANI
VENEMIN JOSIFI
ANILA DEMIRI(JOSIFI)
ERNEST NASTO
ADELE MIRAKU
ARBEN MIRAKU
ADNANT MIRAKU
DANIELA MIRAKU
SOKOL SANXHAKTARI
MEVLUDE MIRAKU
LINDITA SANXHAKTARI
IBRAHIM MIRAKU
ADELE MIRAKU
ARBEN MIRAKU
ADNANT MIRAKU
DANIELA MIRAKU
SOKOL SANXHAKTARI
LINDITA SANXHAKTARI
MEVLUDE MIRAKU
BEQIR SEJDINI
DASHAMIRA SEJDINI
DHURATA SEJDINI
NEKTAR SEJDINI
SOPOT SEJDINI
GJYLSYME BASHA
SELMAN BELSHAKU
OMER STRINGA
ARBEN STRINGA
ERVIN LAMÇJA
GLADIOLA STRINGA(DAKLI)
LILJANA LAMÇJA(BIÇOKU)
LUMNIJE LUNIKU(MUÇA)
MERITA LAMÇJA(DURO)
PRANVERA HAMZAJ(STRINGA)
VJOLLCA LUNIKU
BENON LAMÇJA
BRIKENA HAXHIADEMI(BAXHAKU)
ALEMSHA BOLLANO(STRINGA)
SADIK ARUCI
NAILE ARUCI
SAMI ARUCI
HYSNI ARUCI
VJOLLCA ARUCI
LULZIM ARUCI
ARJAN ARUCI
ANGJELO ARUCI
GREJSEN ARUCI
FATBARDH SHEHU
BEQIR ARAPI
BESIM ARAPI
BAHRI ARAPI
YLVIJE KULLOJKA
VASFIE ARAPI
GANI ARAPI
BEDRIJE ARAPI
SHPETIM KERCOVA
FATIME ARAPI
HAXHI BOSHNJAKU
HAXHI BOSHNJAKU
HAXHI BOSHNJAKU
ARTUR KOLA
RAMAZAN KAPSERI
HALIL KAPSERI
SHPRESA KOKOMANI
AISHE GASHI
HANME KAPSERI
GENTIAN KAPSERI
ELONA KAPSERI
SONILA KAPSERI
RAMAZAN KAPSERI
HALIL KAPSERI
SHPRESA KOKOMANI
AISHE GASHI
HANME KAPSERI
GENTIAN KAPSERI
ELONA KAPSERI
SONILA KAPSERI
RAMAZAN KAPSERI
HALIL KAPSERI
SHPRESA KOKOMANI
AISHE GASHI
HANME KAPSERI
GENTIAN KAPSERI
ELONA KAPSERI
SONILA KAPSERI
ALI BALLGJINI
VERA SHABA
KUDRETE BICI
HATIXHE BALLGJINI
LIRIE BALLGJINI
SULEJMAN BALLGJINI
REXHEP BALLGJINI
RASIME MET’HOXHA
AGIM BALLGJINI
SHABAN BALLGJINI
PETRIT BALLGJINI
NAFIJE TROCI
MIMOZA BALLGJINI
SAIMIR BALLGJINI
ADILE BALLGJINI
GEZIM BALLGJINI
SANIJE JORGJI
KUJTIM BALLGJINI
VJOLLCA TOTO
SABRIJE BALLGJINI
ZYDI BALLGJINI
FATIME BERISHA
XHAFERR BALLGJINI
XHEVRIJE GJERANI
JONUZ BALLGJINI
FADIL BALLGJINI
ZIJA BALLGJINI
ZYHRA HALLULLI
XHEVDET BALLGJINI
SERVETE MASHA
ATLIE ZEKJA
BLERIM ZEKJA
KUJTIM ZEKJA
NAZMI ZEKJA
RASIM ZEKJA
RUKIE ZEKJA
SABAHET ZEKJA
ZUDI ZEKJA
TOM VATAJ
NAJADA LICI
SEIT ARAPI
AHMET DAKOLI
BRUNILDA DAKOLI
ENGJELLUSHE BILALI
EQEREM DAKOLI
FATIJON DAKOLI
HATIXHE QOSJA
ISMAIL BESHIRI
LOLA BESHIRI
LULETA DAKOLI
MEHDI DAKOLI
MUSTAFA DAKOLI
SAFETE MALUCI
SELAMI DAKOLI
SAFIJE BLAKÇARI
FAHREDIN TELI
LUMNIJE DUSHI
HASIJE TELI
ZYHRA TELI
AIDA LEKBELLO
MIRJAN TELI
ERMIR MEHMETI
IBRAHIM MEHMETI
SHEFQET MEHMETI
LUMTURIJE NGJEÇI
MAKSIM GEGA
PERPARIM GEGA
FATO MASKAJ
MIRJETA XHELAJ
FJONA DOLLANI
SILVANA ALIKE
ZAMIRA VELO
Kajace Dervishi (Isaia)
Meliha Dervishi
Laureta Dervishi
Farie Dervishi
Marika Dervishi (Bozhani)
Fatmira Dervishi (Haxhiu)
Ilia Palla
Petrit Palla
Vjollca Palla (Isaraj)
Arben Palla
Teuta Dane (Latifaj)
Banush Dane
Mimoza Dane
Lirika Dervishi (Dedja)
Perlat Dervishi
Vojo Dervishi
Juna Lalaj
Eder Lalaj
Kajace Dervishi (Isaia)
Meliha Dervishi
Laureta Dervishi
Farie Dervishi
Marika Dervishi (Bozhani)
Fatmira Dervishi (Haxhiu)
Ilia Palla
Petrit Palla
Vjollca Palla (Isaraj)
Arben Palla
Teuta Dane (Latifaj)
Banush Dane
Mimoza Dane
Lirika Dervishi (Dedja)
Perlat Dervishi
Vojo Dervishi
Juna Lalaj
Eder Lalaj
ANTIGONI GJERGJI
AGLLAI GJERGJI
VASILIKA GJERGJI
MIHAL GJERGJI
ARETI GJERGJI
LEONORA GJERGJI
NIKOLLAQ GJERGJI
LLAZAR GJERGJI
EQEREM MEMUSHAJ
XHEMIL MEMUSHAJ
MBIVENDOSJE
MARK GJONI
BASHKIM FIGURINI
HEDIE FIGURINI
HYSEN FIGURINI
BASHKIM FIGURINI
HEDIE FIGURINI
HYSEN FIGURINI
BASHKIM FIGURINI
HEDIE FIGURINI
HYSEN FIGURINI
BASHKIM FIGURINI
HEDIE FIGURINI
HYSEN FIGURINI
ESAT BUSHATI
MUSA BUSHATI
MINIRE BUSHATI
ZYNIJE BUSHATI
GJYLYZE BUSHATI
ZILE LICI
YLVIJE LICI
BESNIK LICI
AMIR OSMANI
LUTFI OSMANI
RITVAN OSMANI
AGIME BUSHATI
AGRON PODGORICA
NEDRETE OSMANAGIQ
ASTRIT PODGORICA
LULZIME PODGORICA
RUDINA PODGORICA
SAIME BILALI
HYSEN PODGORICA
FATBARDHA PODGORICA
MIMOZA BARAKU
MIRJAM DIZDARI
MENTOR PODGORICA
FATIME SHKUPI
ZIFE DIZDARI
ZYHRA GJYREZI
ALI PODGORICA
MUHAMET PODGORICA
AGIME BUSHATI
AGRON PODGORICA
NEDRETE OSMANAGIQ
ASTRIT PODGORICA
LULZIME PODGORICA
RUDINA PODGORICA
SAIME BILALI
HYSEN PODGORICA
FATBARDHA PODGORICA
MIMOZA BARAKU
MIRSAM DIZDARI
MENTOR PODGORICA
FATIME SHKUPI
ZIFE DIZDARI
ZYHRA GJYREZI
ALI PODGORICA
MUHAMET PODGORICA
BELKIZE VLLADNA
DRITA VLLADNA
ELJAZ VLLADNA
HAVUSHA VLLADNA
NAZIRE VLLADNA
NURIJE VLLADNA
RIFAT VLLADNA
SADETE VLLADNA
XHEVDET VLLADNA
ZYHDIJE MANI
VEHIBE MANI
MYFTAR CENA

Shfaq Komentet (0)

Shkruaj nje koment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

* *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.